Hieronder vindt u een overzicht van veelgebruikte termen en afkortingen die u tegenkomt als u met zonnepanelen aan de slag wilt.

CO2 CO2 staat voor Carbon Dioxide. (koolstof dioxide). CO2 is een broeikas gas en bouwt zich op in de atmosfeer. Planten nemen CO2 op, maar als een plant of boom doodgaat, komt de CO2 weer in de atmosfeer. CO2 verdwijnt pas uit de atmosfeer als een boom onder een dikke laag klei wordt begraven. Er zijn dan ook proeven om CO2 terug de bodem in te spuiten. Lees meer
Duurzame lening De investering in zonnepanelen is vaak behoorlijk groot. Als je dit bedrag niet zelf hebt, zul je het moeten lenen. De commerciele rentes zijn behoorlijk hoog. Veel gemeenten bieden daarom Duurzame leningen aan tegen een veel lager tarief. Op deze manier wordt de aanschaf van zonnepanelen voor iedereen bereikbaar. Lees meer over Duurzame lening
Energiebelasting Lees meer over Energiebelasting
Energieprijs De prijs van energie (electriciteit) stijgt al jaren. De prijs van energie uit zonnepanelen is zelfs zonder subsidie al lager dan gewone energie. De terugverdientijd van zonnepanelen is inmiddels zo’n 3 tot 5 jaar. En met de stijgende energieprijzen zal de terugverdientijd van zonnepanelen alleen maar korter worden. Daarnaast gaan zonnepanelen gemakkelijk 10 tot 15 jaar mee. Dus na de terugverdientijd heb je gratis energie ! Lees meer over Energieprijs
Fotosynthese Planten zetten zonlicht ook om in energie. Dit proces heet fotosynthese. Hiermee zet de plant onder invloed van zonlicht Water en CO2 om in suikers en zuurstof. Lees meer over Fotosynthese
Gridconnected Wanneer u de energie van uw pv-installatie teruglevert aan het algemene energie net, spreken van gridconnected. Lees meer over Gridconnected
Hellingshoek Een zonnepaneel werkt het best als deze loodrecht op de zonnestralen staat. Echter beweegt de aarde rondom de zon en zal de hoek van inval steeds verschillen. Daarom is er een optimum berekend voor zonnepanelen in Nederland, zodat ze gemiddeld de meeste energie opvangen. Dit noemt men de hellingshoek. Lees meer over Hellingshoek
Klimaat Het klimaat is de (weers)omstandigheid in een bepaald gebied. Wetenschappers zijn het er inmiddels wel over eens dat de enorme CO2 uitstoot van de afgelopen eeuw(en) daadwerkelijk tot klimaatsverandering leidt. In veel gebieden is het klimaat al drastisch veranderd. Zo is het op veel plaatsen droger, warmer of regent het harder. Lees meer over Klimaat
KWh Spreek uit als Kilo Watt uur. Dit geeft de hoeveelheid Kilo Watt per uur aan. Lees meer over KWh
Laadregelaar  Door een goede laadregelaar wordt uw accu perfect geladen door het zonnepaneel en blijft uw accu lang in goede conditie. Lees meer over Laadregelaar
Milieu Het milieu is onze leefomgeving. Zonnepanelen kunnen een bijdrage leveren aan een schoner milieu. Immers hoeven er geen kolen verbrand te worden om energie op te wekken. De CO2 uistoot wordt dus verminderd. Ook ‘gevaarlijke’ kerncentrales Lees meer over Milieu
Monokristallijn paneel Panelen die op een verfijndere manier zijn geproduceerd dan polykristallijn. Een zonnecel bestaat voor een groot deel uit silicium. De zonnecellen in een monokristallijn paneel bestaan uit één cylindervormig siliciumkristal, wat een hoger rendement en meer vermogen met zich meebrengt. Lees meer over monocrystalline
Omvormer Een omvormer is een elektronisch apparaat dat de invoerspanning van een bepaalde spanning naar een andere spanning kan omvormen of elektrische energie in energie van een andere frequentie. Lees meer over Omvormer
Performance Degradatie Een PV-cel zal tijdens zijn levensduur steeds minder presteren. Er zijn gelukkig zonnecellen met een hele lage performance degradatie. Deze presteren over 5 jaar dus bijna net zo goed als nu ! Lees meer over Performance Degradatie
PV PV staat voor Photo Voltaic. De engelse term voor fotovoltaisch. Deze term duidt aan dat je met behulp van licht een stroom kunt opwekken. Fotovoltaische cellen wekken dus stroom op met (zon)licht Lees meer over PV
Salderen Lees meer over Salderen
SDE Stimulering Duurzame Energie. Een regeling van de overheid voor de stimulering van Duurzame Energie. Tegenwoordig is er ook een SDE+ regeling Lees meer over SDE
Shockley-Queisser efficiëntielimiet De huidige generatie zonnecellen (één kleur) kan een efficientie bereiken van hooguit 32%. Door meerdere kleuren te absorberen of door zonneenergie te bundelen d.m.v. lenzen kan deze efficientie omhoog. De uitdaging zit in Infrarood licht. Deze zwakke fotonen zijn vaak te zwak om een electron uit het materiaal te slaan. Er wordt nu gewerkt aan upconversie Lees meer over Shockley-Queisser efficiëntielimiet
Silicium Aan de basis van de meeste zonnepanelen staat silicium. Er zijn echter ook zonnecellen op basis van organische koolwaterstoffen (polymeer zonnecellen) Lees meer over Silicium
Subsidie Om het gebruik van duuzame energie en zonnepanelen te stimuleren, gebruikt de overheid subsidie. Er zijn ook duurzame leningen om de aanschaf van zonnepanelen aantrekkelijk te maken Lees meer over Subsidie
terugverdientijd De terugverdientijd is de tijd die nodig is om de investering in zonnepanelen terug te verdienen. Met de huidige energieprijzen is dit zo’n 3 tot 5 jaar. Uiteraard afhankelijk van type panelen, ligging van de panelen en het aantal zonuren. Lees meer over terugverdientijd
Watt Watt of Wattage is een eenheid van vermogen. Een electrisch apparaat gebruikt een bepaald aantal Watt. Lees meer over Watt
WattPiek  De aanduiding van de maximale hoeveelheid energie die een zonnepaneel kan leveren per bepaalde tijdseenheid. Een zonnepaneel met een vermogen van 280 wattpiek levert in één uur 0.28 kWh. Lees meer over WattPiek
zon-PV Een zonnepaneel of fotovoltaïsch paneel, kortweg PV-paneel is een paneel dat zonne-energie omzet in elektriciteit. Hiertoe wordt een groot aantal fotovoltaïsche cellen op een paneel gemonteerd. Lees meer over zon-PV
Zonne-installatie Lees meer over Zonne-installatie
Zonneboiler Lees meer over Zonneboiler
Zonnecel Een elektrische cel die zonlicht omzet in elektronen, oftewel elektriciteit, door middel van een proces waarin de grondstof silicium een grote rol speelt. Lees meer over Zonnecel
Zonnepaneel Lees meer over Zonnepaneel
Zonuren Zonuren is het aantal uren dat de zon schijnt. Lees meer over Zonuren