SolarEdge omvormer defect?

Indien u een SolarEdge omvormer heeft en deze is defect, dan kunt u het beste direct contact opnemen met SolarEdge.
SolarEdge behandeld zelf de defecten af, ook als deze zich onder garantie bevinden.
Om de garantiestatus te controleren vult u het serienummer van de omvormer in op de volgende pagina:

Garantie-check SolarEdge

  1. Als de koper gedurende de toepasselijke garantieperiode enig defect in vakmanschap en/of materialen opmerkt en de Beperkte garantie wil activeren, zal de koper een dergelijk defect direct na ontdekking melden aan SolarEdge door een e-mail te sturen aan support@solaredge.com met de volgende informatie:
    (i) een korte beschrijving van het defect,
    (ii) het serienummer van het Product en
    (iii) een gescande kopie van het aankoopbewijs of garantiecertificaat van het betreffende product.

Verder informatie over SolarEdge is te vinden op:

SolarEdge support